ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΡΟΛΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η Εταιρεία μας διαθέτει προϊόντα πυρασφάλειας .Συγκεκριμένα , μπορούμε να σας προμηθεύσουμε , πόρτες παράντοχες , ρολα πυρασφάλειας και πυροκουρτινες.

Πόρτες πυρασφάλειας

Σε χώρους αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς, όπως πχ λεβητοστάσια, μηχανοστάσια, αποθήκες υλικών, εργαστήρια, μαγειρεία κλπ, απαιτούνται, από τη νομοθεσία πόρτες πυρασφάλειας.

Ρολά πυρασφάλειας

Χειροκίνητος έλεγχος ρολού με απασφαλιση αλυσιδας σε περίπτωση μη λειτουργίας του κινητήρα . Σε περίπτωση πυρκαγιάς το ρολλο μπορει να δεχτεί α] σήμα από ευτηκτη ασφάλεια, η β] σήμα 24v dc από πίνακα πυρανίχνευσης οπότε και κλείνει με ελεγχόμενη ταχύτητα.