Για κτίρια που έχουν συχνή και συνεχόμενη ροή ατόμων, όπως αεροδρόμια, νοσοκομεία, supermarkets, εμπορικά κέντρα κ.τ.λ.

Oi μηχανισμοί προσφέρονται με φωτοκύτταρα κίνησης σε πολύπλευρο πεδίο, φωτοκύτταρα παιδιών, μπαταρία για τυχόν διακοπή του ρεύματος, πίνακα διάγνωσης βλαβών, μπουτον πανικού, ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές, ηλεκτρονικό επιλογέα κινήσεων της πόρτας .

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 6