Σε χώρους αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς, όπως πχ λεβητοστάσια, μηχανοστάσια, αποθήκες υλικών, εργαστήρια, μαγειρεία κλπ, απαιτούνται, από τη νομοθεσία πόρτες πυρασφαλείας.

Διατίθενται με πυραντοχή 60΄ και 120΄ με πλήρη σειρά πιστοποιητικών εγκεκριμένων από το Ιταλικό Υπουργείο Εσωτερικών.

Η παραγωγή γίνεται με τις πιο σύγχρονες βιομηχανικές μεθόδους. Όλα τα μέρη της πόρτας είναι γαλβανισμένα εν θερμώ.

Οι πόρτες παραδίδονται με τελική ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. Υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης πόρτων διαφορετικών τύπων (Μονόφυλλες, Δίφυλλες με τζάμι, Συρόμενες κ.α.) όπως και εξοπλισμών (πόμολα, συστήματα πανικoύ, μηχανισμούς επαναφοράς κ.α.).