Κεντρικά μοτέρ ρολών με ελατήρια
Κατάλληλα για ρολά καταστημάτων και σπιτιών

Σε ένα ρολό με κεντρικό μοτέρ και ελατήρια αντιστάθμισης, το μοτέρ τοποθετείται πάνω στον άξονα του ρολού .

O άξονας ενώ είναι ακίνητος, στηρίζονται, και περιστρέφονται σε σχέση με αυτόν, τα κουτιά των ελατηρίων που αντισταθμίζουν το βάρος της κουρτίνας του ρολού. Κατά τον ίδιο τρόπο, το μοτέρ στηρίζεται σταθερά πάνω στον άξονα, ενώ το εξωτερικό του μεταλλικό στεφάνι περιστρέφεται ανεβάζοντας και κατεβάζοντας το ρολό.

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 6